درباره ما

به نام آنکه اندیشه را آفرید.

از آنجا که توسعه و گسترش مرزهاي دانش نقشی بديهي در رشد و تعالي هر جامعه ای دارد و در راستای تعمیق روابط دو کشور ایران و برزیل و همچنین عزم جدی دو کشور بر گسترش همکاری های دو جانبه در سالهای آینده، و به منظور سرعت بخشيدن به رشد و توسعه مبادلات علمی، آموزشي، فرهنگی و پژوهشي در عرصه بين المللي و نهادينه كردن اين مهّم، بر آن شدیم تا در قالب تشکیلاتی منسجم با نام آژانس دانشگاهی بین المللی ابن سینا در برزیل فعالیت خود را آغاز نماییم تا بتوانیم خدماتی شایسته به هم میهنان عزیزمان ارائه دهیم. اهداف آژانس شامل موارد زیر می باشد:

۱) معرفی مراکز دانشگاهی و پژوهشی دو کشور ایران و برزیل جهت ارتباط و همکاری های دوجانبه

۲) ارائه تسهیلات و خدمات جهت تحصیل ایرانیان در کشور برزیل، در تمامی مقاطع دانشگاهی

۳) ارائه خدمات اطلاع رساني علمي و فني در سطح بين المللي و تهیه و تدوین محصولات علمی، فنی و فرهنگی مرتبط با دو کشور

۴) برگزاری همایش ها و نمایشگاههای علمی و فرهنگی و بسترسازي مناسب جهت تسهیل تبادل علم و تکنولوژی بین دو کشور

۵) ارتقاي همکاری ها و فعاليتهاي پژوهشي بین محققین و اندیشمندان دو کشور

و البته در کنار این اهداف، می توان به برنامه های دیگری همچون آموزش زبان پرتغالی، سیری در تاریخ و فرهنگ کشور برزیل و همچنین بررسی پتانسیل های علمی، فرهنگی و اجتماعی موجود در برزیل نیز اشاره نمود.