لیست دانشگاههای برزیل

در این کاتالوگ نام همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برزیل و آدرس تارنمای آنها، به ترتیب حروف الفبا، لیست شده است.

 

 

در این کاتالوگ نام همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برزیل و آدرس تارنمای آنها، به ترتیب حروف الفبا، لیست شده است.


نام دانشگاه نشانی تارنما
 
Academia de Ensino Superior http://portal.aes.edu.br/

Academia Militar das Agulhas Negras http://www.aman.ensino.eb.br/

AEI-OSE Faculdades http://www.aei.com.br/

Anhanguera Educacional http://www.unianhanguera.edu.br/

Area1 Faculdade http://www.area1.edu.br/

Associação Caruaruense de Ensino Superior http://www.asces.edu.br/

Associação Catarinense de Ensino Faculdade Guilherme Guimbala http://www.ace.br/

Associacao de Ensino de Botucatu http://www.unifac.com.br/

Associação de Ensino de Presidente Venceslau http://www.fafipreve.edu.br/

Associação de Ensino Superior do Piauí http://www.aespi.br/

Associação de Escolas Reunidas http://www.asser.edu.br/

Associacao de Integração Social de Itajubá http://www.aisi.edu.br/

Associação Educacional Dom Bosco http://www.aedb.br/

Associacao Educacional Lemos de Castro http://www.lemosdecastro.br/

Associação Pestalozzi de Niteroi http://www.pestalozzi.org.br/

Associacao Vilhenense de Educação e Cultura http://www.avec.br/

Associação Vitoriana de Ensino Superior http://www.favi.br/

Autarquia Educacional do Belo Jardim http://www.aeb.edu.br/

Business School São Paulo http://portal.bsp.edu.br/

Castelli Escola Superior de Hotelaria http://www.castelli.edu.br/

Centro de Educação Integrada do Vale do São Francisco http://www.ceiva.com.br/

Centro de Educação Superior de Blumenau http://www.cesblu.br/

Centro de Ensino Superior Arcanjo Mikael de Arapiraca http://www.cesama.com/

Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha http://www.cesfar.edu.br/

Centro de Ensino Superior de Arcoverde http://www.aesa-cesa.br/

Centro de Ensino Superior de Catalão http://www.cesuc.br/

Centro de Ensino Superior de Dracena http://www.cesd.br/

Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu http://www.cesufoz.edu.br/

Centro de Ensino Superior de Itabira http://www.censi.edu.br/

Centro de Ensino Superior de Primavera http://www.cespri.com.br/

Centro de Ensino Superior de São Gotardo http://www.cesg.edu.br/

Centro de Ensino Superior de Uberaba http://www.cesube.edu.br/

Centro de Ensino Superior de Valença/a> http://www.faa.edu.br/

Centro de Ensino Superior do Amapá http://www.ceap.br/

Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia http://www.cesesb.edu.br/

Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba http://www.cesvale.com.br/

Centro de Ensino Superior do Vale São Francisco http://www.cesvasf.com.br/

Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais http://www.cescage.edu.br/

Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento http://www.cesed.br/

Centro de Ensino Unificado de Teresina http://www.ceut.com.br/

Centro de Estudios Universitarios de Colider http://www.sei-cesucol.edu.br/

Centro de Estudos Superiores de Maceió CESMAC http://www.fejal.com.br/

Centro de Tecnología da Indústria Química e Textil http://www.cetiqt.senai.br/

Centro Ensino Superior Serrano http://www.faserra.edu.br/

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow do Fonseca http://www.cefet-rj.br/

Centro Federal de Educacão Tecnológica de Minas Gerais http://www.cefetmg.br/

Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde http://www.cefetrv.edu.br/

Centro Paula Souza http://www.ceeteps.br/

Centro Regional Universitario de Espírito Santo do Pinhal http://www.unipinhal.edu.br/

Centro Sulamericano de Ensino Superior http://www.cesul.br/

Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado http://www.fem.com.br/

Centro Superior de Tecnología em Hotelaria, Turismo e Gastronomia de São Paulo http://www.hotec.com.br/

Centro Técnico-Educacional Superior do Oeste Paranaense http://www.ctesop.com.br/

Centro Universitário Adventista de São Paulo http://www.unasp.edu.br/

Centro Universitário Adventista de São Paulo Campus São Paulo http://www.unasp-sp.edu.br/

Centro Universitário Amparense http://www.unifia.edu.br/

Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande http://www.unaes.br/

Centro Universitário Anhanguera de São Paulo http://www.unibero.edu.br/

Centro Universitário Augusto Motta http://www.unisuam.edu.br/

Centro Universitário Barão de Mauá http://www.baraodemaua.br/

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo http://www.belasartes.br/

Centro Universitário Campos de Andrade http://www.uniandrade.edu.br/

Centro Universitário Candido Rondon http://www.unirondon.br/

Centro Universitário Capital http://www.unicapital.edu.br/

Centro Universitário Católica de Santa Catarina * http://www.catolicasc.org.br/

Centro Universitário Catolico do Sudoeste do Paraná http://www.unics.edu.br/

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium http://www.unisalesiano.edu.br/

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium Lins http://www.salesianolins.br/

Centro Universitário Celso Lisboa http://www.celsolisboa.com.br/

Centro Universitário Central Paulista http://www.unicep.edu.br/

Centro Universitário Claretiano http://www.claretiano.edu.br/

Centro Universitario Curitiba http://www.unicuritiba.edu.br/

Centro Universitário da Fundação de Ensino Octavio Bastos http://portal.unifeob.edu.br/

Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupe http://www.fundeg.br/

Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana http://www.fei.edu.br/

Centro Universitário da Grande Dourados http://www.unigran.br/

Centro Universitário de Anapolis http://www.unievangelica.edu.br/

Centro Universitário de Araraquara http://www.uniara.com.br/

Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson http://www.unar.edu.br/

Centro Universitário de Barra Mansa http://www.ubm.br/

Centro Universitário de Belo Horizonte http://www.unibh.br/

Centro Universitário de Brasilia http://www.uniceub.br/

Centro Universitário de Brusque http://www.unifebe.edu.br/

Centro Universitário de Caratinga http://www.unec.edu.br/

Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste http://www.unidesc.edu.br/

Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas http://www.ciesa.br/

Centro Universitário de Formiga http://www.uniformg.edu.br/

Centro Universitário de Franca http://unifacef.com.br/

Centro Universitário de Goias http://www.anhanguera.edu.br/

Centro Universitário de Itajubá http://www.fepi.br/

Centro Universitário de Jales http://www.unijales.edu.br/

Centro Universitário de João Pessoa http://www.unipe.br/

Centro Universitário de Lavras http://www.unilavras.edu.br/

Centro Universitário de Lins http://www.unilins.edu.br/

Centro Universitário de Maringá http://www.cesumar.br/

Centro Universitário de Patos de Minas http://www.unipam.edu.br/

Centro Universitário de Rio Preto http://www.unirp.edu.br/

Centro Universitário de Sete Lagoas http://www.unifemm.edu.br/

Centro Universitário de União da Vitória http://www.face.br/

Centro Universitário de Volta Redonda http://www.unifoa.edu.br/

Centro Universitário de Votuporanga http://www.unifev.com.br/

Centro Universitário do Cerrado Patrocinio http://www.unicerp.edu.br/

Centro Universitário do Distrito Federal http://www.unidf.edu.br/

Centro Universitário do Espírito Santo http://www.unesc.br/

Centro Universitário do Estado do Pará http://www.cesupa.br/

Centro Universitário do Leste de Minas Gerais http://www.unilestemg.br/

Centro Universitário do Maranhão http://www.ceuma.br/

Centro Universitário do Norte http://www.uninorte.com.br/

Centro Universitário do Norte Paulista http://www.unorp.br/

Centro Universitário do Planalto de Araxá http://www.uniaraxa.edu.br/

Centro Universitário do Sul de Minas http://www.unis.edu.br/

Centro Universitário do Triângulo http://www.unitri.edu.br/

Centro Universitário Eurípides de Marilia http://www.univem.edu.br/

Centro Universitário Fieo http://www.unifieo.br/

Centro Universitário Filadélfia http://www.unifil.br/

Centro Universitário Fluminense http://www.uniflu.edu.br/

Centro Universitário Franciscano http://www.unifra.br/

Centro Universitário Fundação Santo André http://www.fsa.br/

Centro Universitário Geraldo di Biase http://www.ugb.edu.br/

Centro Universitário Jorge Amado http://www.unijorge.edu.br/

Centro Universitário Leonardo da Vinci http://www.grupouniasselvi.com.br/

Centro Universitário Luterano de Palmas http://ulbra-to.br/

Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix http://www.metodistademinas.edu.br/

Centro Universitário Metropolitano de São Paulo http://www.unimesp.edu.br/

Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos http://www.msb.br/

Centro Universitário Modulo http://www.modulo.br/

Centro Universitário Monte Serrat http://www.unimonte.br/

Centro Universitário Municipal de São José http://www.usj.edu.br/

Centro Universitário Newton Paiva http://www.newtonpaiva.br/

Centro Universitário Nilton Lins http://www.niltonlins.br/

Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio http://www.ceunsp.edu.br/

Centro Universitário Nove de Julho http://www.uninove.br/

Centro Universitário Paulistano http://www.unipaulistana.edu.br/

Centro Universitário Planalto do Distrito Federal http://www.uniplandf.edu.br/

Centro Universitário Plínio Leite http://www.unipli.com.br/

Centro Universitário Ritter Dos Reis http://www.uniritter.edu.br/

Centro Universitário Salesiano de São Paulo http://www.unisal.br/

Centro Universitário Sant´Anna http://www.unisantanna.br/

Centro Universitário São Camilo http://www.saocamilo-sp.br/

Centro Universitário São Camilo Espírito Santo http://www.saocamilo-es.br/

Centro Universitário Senac Servico Nacional de Aprendizagem Comercial http://www.senac.br/

Centro Universitário Serra dos Órgãos http://www.feso.br/

Centro Universitário Toledo http://www.toledo.br/

Centro Universitário UNA http://www.una.br/

Centro Universitário UNIEURO http://www.unieuro.edu.br/

Centro Universitario UNIRG http://www.unirg.edu.br/

Centro Universitário Univates http://www.univates.br/

Centro Universitário Vila Velha http://www.uvv.br/

CESUCA Faculdade INEDI http://www.cesuca.com.br/

Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina Faculdade de Ciências Sociais de Florianopolis http://www.cesusc.edu.br/

Complexo Educacional Ítalo Brasileira * http://www.italo.br/

Complexo Educacional São Judas Tadeu http://www.saojudas.br/

Complexo Educacional Tijucussu http://www.tijucussu.com.br/

Conservatório Brasileiro de Música http://cbm-musica.edu.br/

Conservatório de Música de Niterói http://www.conservatoriocmn.com.br/

Conservatório Dramático Musical São Paulo http://www.cdmsp.edu.br/

Decision Business School http://www.decision.edu.br/

Escola Agrotécnica Federal de Castanhal http://www.eafc-pa.gov.br/

Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa http://www.eafst.gov.br/

Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira http://www.eafsgc.gov.br/

Escola Agrotécnica Federal de Satuba http://www.eafs.gov.br/

Escola Agrotécnica Federal de Sousa http://www.eafspb.gov.br/

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Publica http://www.bahiana.edu.br/

Escola da Cidade Faculdade de Arquitetura e Urbanismo http://www.escoladacidade.edu.br/

Escola de Direito de São Paulo http://www.direitogv.com.br/

Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas http://direitorio.fgv.br/

Escola de Enfermagem Wenceslau Braz http://www.eewb.br/

Escola de Engenharia de Piracicaba http://www.eep.br/

Escola de Estudos Superiores de Viçosa http://www.esuv.com.br/

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho http://www.eg.fjp.mg.gov.br/

Escola de Música Carlos Gomes http://www.escolademusica.com.br/

Escola de Musica e Belas Artes do Paraná http://www.embap.br/

Escola de Negócios do Estado da Bahia http://www.eneb.edu.br/

Escola de Negocios UNOPEC http://www.unopec.com.br/

Escola e Faculdade Fortec http://fortec.edu.br/

Escola e Faculdade Santa Marina http://www.santamarina.edu.br/

Escola e Faculdade São Geraldo http://www.saogeraldo.edu.br/

Escola Nacional de Ciências Estatísticas http://www.ence.ibge.gov.br/

Escola Santa Adame http://www.santaadame.com.br/

Escola Superior Batista do Amazonas http://www.esbam.edu.br/

Escola Superior da Amazônia http://www.esamaz.com/

Escola Superior de Administração Direito e Economia * http://www.esade.edu.br/

Escola Superior de Administração e Gestão http://www.esag.edu.br/

Escola Superior de Administração e Negocios http://www.esan-sbc.edu.br/

Escola Superior de Administração Marketing e Comunicação de Campinas http://www.esamc.br/

Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericordia de Vitoria http://www.emescam.br/

Escola Superior de Criciuma http://www.esucri-univer.com.br/

Escola Superior de Cruzeiro * http://www.esefic.br/

Escola Superior de Direito de Mato Grosso http://www.esud.com.br/

Escola Superior de Educação Física de Jundiaí http://www.esef.br/

Escola Superior de Educação Física de Muzambinho http://www.efmuzambinho.org.br/

Escola Superior de Engenharia e Gestão ETAPA http://www.eseg.edu.br/

Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing http://www.esic.br/

Escola Superior de Gestão e Ciencias da Saúde http://www.iahcs.com.br/

Escola Superior de Negócios http://www.esup.edu.br/

Escola Superior de Propaganda e Marketing http://www.espm.br/

Escola Superior de Relaçoes Públicas http://www.esurp.edu.br/

Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana http://www.estef.edu.br/

Escola Superior do Ministerio Publico http://www.fmp.com.br/

Escola Superior do Sertao Universidade Estadual de Alagoas http://www.esser.edu.br/

Escola Superior Dom Total http://www.domtotal.com/

Escola Superior Madre Celeste http://www.esmac.com.br/

Escola Superior Paulista de Administração http://www.espa.edu.br/

Evangélica Faculdade de Goianésia http://www.evangelicagoianesia.edu.br/

FACCREI- FACED Conjunto Universitário Cornélio Procópio http://www.faccrei.edu.br/

Faculadade ISEIB http://www.iseib.com.br/

Faculdade Adelmar Rosado http://www.portalfar.edu.br/

Faculdade Ages http://www.faculdadeages.com.br/

Faculdade AIEC http://www.aiec.br/

Faculdade Albert Einstein São Paulo http://www.faesp.com.br/

Faculdade Aldeia de Carapicuiba http://www.falc.edu.br/

Faculdade Aldete Maria Alves http://www.facfama.edu.br/

Faculdade Alfa http://www.faculdadealfa.edu.br/

Faculdade Alfa Brasil http://www.faculdadealfabrasil.edu.br/

Faculdade Alfacastelo http://www.alfacastelo.br/

Faculdade Alfredo Nasser http://www.unifan.edu.br/

Faculdade Aliança http://www.faculdadealianca.com.br/

Faculdade Almeida Rodrigues * http://www.faculdadefar.com.br/

Faculdade Amadeus http://www.faculdadeamadeus.com.br/

Faculdade Amec Trabuco http://www.faculdadeamectrabuco.com.br/

Faculdade Anchieta td> http://www.portalanchieta.com.br/

Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná http://www.faesppr.edu.br/

Faculdade Angel Vianna http://www.angelvianna.art.br/

Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte (Fabrai) http://www.fabrai.br/

Faculdade Anisio Teixeira http://www.fat.edu.br/

Faculdade Araguaia http://www.faculdadearaguaia.edu.br/

Faculdade Arnaldo http://www.faculdadearnaldo.edu.br/

Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira http://www.faahf.edu.br/

Faculdade Arquidiocesana de Mariana http://famariana.edu.br/

Faculdade Asa de Brumadinho http://www.faculdadeasa.com.br/

Faculdade Assis Gurgacz http://www.fag.edu.br/

Faculdade Atenas Maranhense * http://www.fama.br/

Faculdade Ateneu http://www.fate.edu.br/

Faculdade Atual da Amazônia http://www.faculdadeatual.edu.br/

Faculdade Autónoma de Direito http://www.fadisp.com.br/

Faculdade Avantis http://www.avantis.edu.br/

Faculdade Ávila http://www.faculdadeavila.com.br/

Faculdade Baiana de Direito http://www.faculdadebaianadedireito.com.br/

Faculdade Bandeirantes de Suzano http://www.bandtec.com.br/

Faculdade Barretos http://www.unibarretos.edu.br/

Faculdade Batista Brasileira http://www.fbb.br/

Faculdade Batista de Vila Velha http://www.fabavi.br/

Faculdade Béthencourt da Silva http://www.fabes.com.br/

Faculdade Bezerra de Araújo http://www.bezerradearaujo.com.br/

Faculdade Boa Viagem http://www.fbv.br/

Faculdade Brasil http://www.faculdadebrasil.edu.br/

Faculdade Brasil Central http://www.fbc.edu.br/

Faculdade Brasileira de Educação e Cultura http://www.fabecbrasil.edu.br/

Faculdade Calafiori http://www.uniespmg.edu.br/

Faculdade Cambury http://www.cambury.br/

Faculdade Campo Grande http://www.icges.edu.br/

Faculdade Campo Limpo Paulista http://www.faccamp.br/

Faculdade Campos Elíseos http://www.fce.edu.br/

Faculdade Cantareira http://www.cantareira.br/

Faculdade Capivari http://www.fucap.edu.br/

Faculdade Casa Branca http://www.facab.br/

Faculdade Cásper Líbero http://www.casperlibero.edu.br/

Faculdade Castro Alves http://www.castroalves.br/

Faculdade Católica de Ciências Económicas da Bahia http://www.facceba.com.br/

Faculdade Católica de Pouso Alegre http://www.facapa.edu.br/

Faculdade Católica de Uberlândia http://catolicaonline.com.br/

Faculdade Católica do Ceará http://www.catolicaceara.edu.br/

Faculdade Católica do Tocantins http://www.catolica.edu.br/

Faculdade Católica Dom Orione http://www.catolicaorione.edu.br/

Faculdade Católica Raihna do Sertão http://www.fcrs.edu.br/

Faculdade Catolica Salesiana do Espiritu Santo http://www.faculdadesalesiana.edu.br/

Faculdade Catuaí http://www.ices.edu.br/

Faculdade CBES Grupo Latino-Americano http://www.cbesaude.com.br/

Faculdade CCAA * http://www.faculdadeccaa.edu.br/

Faculdade Cearense http://www.faculdadescearenses.edu.br/

Faculdade CENACAP http://www.cenacap.com.br/

Faculdade Cenecista da Ilha do Governador * http://www.cnecrj.com.br/

Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves http://www.cnecbento.com.br/

Faculdade Cenecista de Campo Largo http://www.presidentekennedy.br/

Faculdade Cenecista de Itaboraí http://www.facnec-ita.br/

Faculdade Cenecista de Joinville http://www.fcj.com.br/

Faculdade Cenecista de Nova Petropolis http://www.facenp.com.br/

Faculdade Cenecista de Osório http://www.facos.edu.br/

Faculdade Cenecista de Rondonopolis http://www.cnecfacer.com.br/

Faculdade Cenecista de Sete Lagoas http://www.fcsl.edu.br/

Faculdade Cenecista de Varginha http://www.faceca.br/

Faculdade Cenecista de Vila Velha http://www.facevv.edu.br/

Faculdade Cenecista Nossa Senhora Dos Anjos http://www.facensa.com.br/

Faculdade Centro Integrado de Moda http://www.faculdadecimo.com.br/

Faculdade Centro Paulista de Ibitinga http://www.facep.edu.br/

Faculdade Ceres http://www.uniceres.com/

Faculdade CESREI http://www.cesrei.com.br/

Faculdade CET http://www.cet.edu.br/

Faculdade Christus * http://www.fchristus.com.br/

Faculdade Cidade de Coromandel http://www.fcc.edu.br/

Faculdade Cidade de Guanhães http://www.portalfacig.com.br/

Faculdade Cidade de Joao Pinheiro http://www.fcjp.edu.br/

Faculdade Cidade Verde http://www.fcv.edu.br/

Faculdade Ciências da Vida http://www.cienciasdavida.com.br/

Faculdade Concórdia http://www.facc.com.br/

Faculdade da Academia Brasileira de Educação e Cultura http://www.fabecrj.edu.br/

Faculdade da Amazonia http://www.faculdadedaamazonia.com.br/

Faculdade da Amazonia Ocidental http://www.faao.com.br/

Faculdade da Associação Brasiliense de Educação http://www.fabemarau.edu.br/

Faculdade da Cidade do Salvador http://portal.faculdadedacidade.edu.br/

Faculdade da Fronteira http://www.faf.edu.br/

Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba http://www.feata.edu.br/

Faculdade da Região Serrana http://www.farese.edu.br/

Faculdade da Saúde e Ecologia Humana http://www.faseh.edu.br/

Faculdade da Serra Gaucha http://www.fsg.br/

Faculdade das Aguas Emendadas http://www.faedf.edu.br/

Faculdade das Américas http://www.fam2011.com.br/

Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina http://www.faete.edu.br/

Faculdade de Administração de Curvelo http://www.fac.br/

Faculdade de Administração de Governador Valadares http://www.fagv.com.br/

Faculdade de Administração de Santa Cruz do Rio Pardo http://www.oapec.com.br/

Faculdade de Administração e Artes de Limeira http://www.faal.com.br/

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis Luzwell http://www.facluzwell.br/

Faculdade de Administração e informática Santa Rita do Sapucai http://www.fai-mg.br/

Faculdade de Administração e Negócios de Monte Alto http://www.fan.edu.br/

Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe http://www.fanese.edu.br/

Faculdade de Administração IPH http://www.faculdadeiph.com.br/

Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras http://www.facel.com.br/

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça http://www.faef.edu.br/

Faculdade de Agudos http://www.faag.com.br/

Faculdade de Amambai http://www.fiama.edu.br/

Faculdade de Americana http://www.fam.br/

Faculdade de Ampére http://www.famper.com.br/

Faculdade de Anicuns http://www.faculdadeanicuns.edu.br/

Faculdade de Apucarana http://www.fap.com.br/

Faculdade de Artes do Paraná http://www.fapr.br/

Faculdade de Artes Dulcina de Moraes http://dulcina.art.br/

Faculdade de Artes, Ciências e Tecnologías http://www.facetba.com.br/

Faculdade de Arujá http://www.faculdadedearuja.edu.br/

Faculdade de Belém http://www.fabelnet.com.br/

Faculdade de Belford Roxo http://www.fabel.edu.br/

Faculdade de Caldas Novas http://www.unicaldas.edu.br/

Faculdade de Campina Grande do Sul http://www.facsul.edu.br/

Faculdade de Castelo http://www.facastelo.br/

Faculdade de Castro http://www.facastro.edu.br/

Faculdade de Chapadão do Sul http://www.fachasul.com.br/

Faculdade de Ciência e Tecnología Albert Einstein http://www.factae.edu.br/

Faculdade de Ciências Administrativas e de Tecnología http://www.fatec-ro.br/

Faculdade de Ciências Agro-ambientais http://www.fagram.edu.br/

Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro http://www.facal.edu.br/

Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina http://www.facape.br/

Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal http://www.facimed.edu.br/

Faculdade de Ciências Contábeis de Ponte Nova http://www.facco.edu.br/

Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Avare http://www.faccaa.br/

Faculdade de Ciências Contabeis e Administrativas de Cachoeiro do Itapemirim http://www.faccaci.edu.br/

Faculdade de Ciências da Bahia http://www.faciba.com.br/

Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo http://www.facis.edu.br/

Faculdade de Ciências de Guarulhos http://www.faculdadefacig.com.br/

Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz http://www.facibra.edu.br/

Faculdade de Ciências e Educação de Rubiataba http://www.facer.edu.br/

Faculdade de Ciências e Tecnología de Birigüi http://www.fateb.br/

Faculdade de Ciências e Tecnología de Unaí http://www.factu.br/

Faculdade de Ciências e Tecnología Mater Christi http://www.materchristi.edu.br/

Faculdade de Ciências Económicas do Triângulo Mineiro http://www.fcetm.br/

Faculdade de Ciências Económicas, Administrativas e Contabeis de Divinopolis http://www.faced.br/

Faculdade de Ciências Educacionais http://www.facebahia.edu.br/

Faculdade de Ciências Educacionais e Sistemas Integrados http://www.facesi.edu.br/

Faculdade de Ciências Empresariais http://www.facemp.edu.br/

Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia http://www.unicenid.edu.br/

Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro http://www.faciccruzeiro.com.br/

Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo http://www.facic.br/

Faculdade de Ciências Humanas de Olinda http://www.facho.br/

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais http://www.fucamp.edu.br/

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho http://www.fachuca.edu.br/

Faculdade de Ciências Humanas ESUDA http://www.esuda.com.br/

Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba http://www.cienciasmedicas.com.br/

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo http://www.fcmscsp.edu.br/

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais http://www.fcmmg.br/

Faculdade de Ciências Médicas e Paramédicas Fluminense http://www.seflu.com.br/

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte http://www.facisa.com.br/

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema http://www.faex.edu.br/

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas Gerais http://www.facesm.br/

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço http://www.eduvalesl.edu.br/

Faculdade de Ciências Sociais e Agrarias de Itapeva http://www.fait.edu.br/

Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Diamantino http://www.uned.edu.br/

Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas http://www.facitec.br/

Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil http://www.faceten.edu.br/

Faculdade de Computação de Montes Claros http://www.facomp.edu.br/

Faculdade de Cuiaba http://www.fauc.com.br/

Faculdade de Desenvolvimento e Integração Regional http://www.fadire.edu.br/

Faculdade de Direito Conselheiro Lafaiete http://www.fdcl.com.br/

Faculdade de Direito da Alta Paulista / Faculdade da Alta Paulista http://www.fadap.br/

Faculdade de Direito da Bahia http://www.fundacaodireito.net/

Faculdade de Direito Damasio de Jesus http://fddj.damasio.edu.br/

Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim http://www.fdci.br/

Faculdade de Direito de Campos http://www.fdc.br/

Faculdade de Direito de Itu http://www.faditu.com.br/

Faculdade de Direito de Santa Maria http://www.fadisma.com.br/

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo http://www.direitosbc.br/

Faculdade de Direito de Sorocaba http://www.fadi.br/

Faculdade de Direito de Varginha http://www.fadiva.edu.br/

Faculdade de Direito do Sul de Minas http://www.fdsm.edu.br/

Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce http://www.fadivale.edu.br/

Faculdade de Direito e Ciências Sociais do Leste de Minas http://www.fadileste.com.br/

Faculdade de Educação Ciencias e Letras de Ponta Pora http://www.magsul-ms.com.br/

Faculdade de Educação de Colorado do Oeste http://www.faec.br/

Faculdade de Educaçao de Costa Rica http://www.fecra.edu.br/

Faculdade de Educação de Osvaldo Cruz http://www.feocruz.edu.br/

Faculdade de Educação e Tecnología da Região Missioneira http://www.fetremis.edu.br/

Faculdade de Educação São Francisco http://www.faesf.com.br/

Faculdade de Educação Superior do Piemonte da Chapada http://www.fespc.net/

Faculdade de Educação, Administração e Tecnología de Ibaiti http://www.feati.com.br/

Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula http://www.fesvip.com.br/

Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga http://www.feap.com.br/

Faculdade de Engenharia de Minas Gerais http://www.feamig.br/

Faculdade de Engenharia de Sorocaba http://www.facens.br/

Faculdade de Engenharia São Paulo Faculdade de Administraçao de Sao Paulo http://sesp.edu.br/

Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida http://www.fesar.com.br/

Faculdade de Ensino Superior de Floriano http://www.faesfpi.com.br/

Faculdade de Ensino Superior de Linhares http://www.faceli.edu.br/

Faculdade de Ensino Superior de Patos de Minas http://www.sespa.edu.br/

Faculdade de Ensino Superior de São Miguel do Iguacu http://www.faesi.com.br/

Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara http://www.faesb.com.br/

Faculdade de Estudos Avancados do Pará http://www.feapa.com.br/

Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Viana http://www.fesav.com.br/

Faculdade de Fátima do Sul http://www.fafsnet.com/

Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras de Caruaru http://www.fafica.com/

Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras de Macaé http://www.fafima.br/

Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras Santa Marcelina http://www.fafism.com.br/

Faculdade de Filosofia de Campos http://www.ffc.br/

Faculdade de Filosofia e Ciencias Humanas de Goiatuba http://www.fafich.org.br/

Faculdade de Filosofia Santa Dorotéia http://www.ffsd.br/

Faculdade de Filosofia São Boaventura * http://www.fae.edu/

Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo http://www.fafisma.com.br/

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre http://www.fafia.edu.br/

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperanca http://www.fafibemg.edu.br/

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga http://www.faibi.com.br/

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari http://www.fafiman.br/

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Piraju http://www.fafip.edu.br/

Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras do Alto São Francisco http://www.fasf.edu.br/

Faculdade de Formaçao de Professores da Mata Sul http://www.famasul.edu.br/

Faculdade de Formaçao de Professores de Serra Talhada http://www.fafopst.com.br/

Faculdade de Guanambi http://www.portalfg.com.br/

Faculdade de Igarassu http://facig-pe.edu.br/

Faculdade de Ilha Solteira http://www.faisa.com.br/

Faculdade de Ilhéus http://www.faculdadedeilheus.com.br/

Faculdade de Imperatriz http://www.facimp.edu.br/

Faculdade de Informática e Administração Paulista http://www.fiap.com.br/

Faculdade de Inhumas http://www.facmais.edu.br/

Faculdade de Iporá http://www.faculdadedeipora.com.br/

Faculdade de Itaituba * http://www.unifaitb.edu.br/

Faculdade de Itapiranga http://www.seifai.edu.br/

Faculdade de Itápolis http://www.facita.edu.br/

Faculdade de Jaguariuna http://www.faj.br/

Faculdade de Jandaia do Sul http://www.fafijan.br/

Faculdade de José Bonifácio http://www.fjb.com.br/

Faculdade de Juazeiro do Norte http://www.fjn.edu.br/

Faculdade de Macapá http://www.faculdadedemacapa.com.br/

Faculdade de Mantena http://www.famamg.edu.br/

Faculdade de Maua http://www.facmaua.edu.br/

Faculdade de Medicina de Barbacena http://www.funjob.edu.br/

Faculdade de Medicina de Campos http://www.fmc.br/

Faculdade de Medicina de Jundiaí http://www.fmj.br/

Faculdade de Medicina de Marília http://www.famema.br/

Faculdade de Medicina de Petropolis e Faculdade Arthur Sa Earp Neto http://www.fmpfase.edu.br/

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto http://www.famerp.br/

Faculdade de Minas http://www.faminas.edu.br/

Faculdade de Música do Espírito Santo http://www.fames.es.gov.br/

Faculdade de Nanuque http://www.fanan.edu.br/

Faculdade de Natal http://www.falnatal.com.br/

Faculdade de Nova Venecia http://www.univen.edu.br/

Faculdade de Odontologia de Campos http://www.focampos.br/

Faculdade de Odontologia de Manaus http://www.fom.edu.br/

Faculdade de Odontologia do Recife http://www.for.edu.br/

Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic http://www.slmandic.com.br/

Faculdade de Olinda http://www.focca.com.br/

Faculdade de Orlândia http://www.fao.com.br/

Faculdade de para de Minas http://www.fapam.edu.br/

Faculdade de Pato Branco http://www.fadep.br/

Faculdade de Patos de Minas http://www.faculdadepatosdeminas.com/

Faculdade de Paulínia http://www.facp.com.br/

Faculdade de Pindamonhangaba http://www.fapi.br/

Faculdade de Piracanjuba http://www.fapgoias.com.br/

Faculdade de Porto Velho http://www.portovelho.br/

Faculdade de Quatro Marcos http://www.fqm.edu.br/

Faculdade de Realeza http://www.cesreal.br/

Faculdade de Rolim de Moura http://www.farol.edu.br/

Faculdade de Rondonia http://www.faro.edu.br/

Faculdade de Sabará http://www.faculdadedesabara.edu.br/

Faculdade de Santa Luzia http://www.facsal.br/

Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro http://www.faculdadesaobento.org.br/

Faculdade de São Lourenço http://www.faculdadesaolourenco.com.br/

Faculdade de Sao Vicente http://www.unibr.com.br/

Faculdade de Saúde de São Paulo http://www.fassp.edu.br/

Faculdade de Saúde Ibituruna http://www.fasi.edu.br/

Faculdade de Selvíria http://www.fas.edu.br/

Faculdade de Sinop http://www.fasipe.com.br/

Faculdade de Sorriso http://www.fais.com.br/

Faculdade de Tecnología / Instituto de Educação Superior da Paraíba * http://www.iesp.edu.br/

Faculdade de Tecnología Alvares de Azevedo http://www.faatesp.edu.br/

Faculdade de Tecnología Cachoeiro de Itapemirim http://www.faci.edu.br/

Faculdade de Tecnología Carlos Drummond de Andrade http://www.drummond.com.br/

Faculdade de Tecnología Cetep http://www.cetepensino.com.br/

Faculdade de Tecnología Ciências e Educação http://www.fatece.edu.br/

Faculdade de Tecnología Darcy Ribeiro http://www.ftdr.com.br/

Faculdade de Tecnología de Alagoas http://www.fat-al.edu.br/

Faculdade de Tecnología de Americana http://www.fatec.edu.br/

Faculdade de Tecnología de Botucatu http://www.fatecbt.edu.br/

Faculdade de Tecnología de Guaratingueta http://www.fatecguaratingueta.edu.br/

Faculdade de Tecnología de Jahu http://www.fatecjahu.edu.br/

Faculdade de Tecnología de Mauá http://www.fatecmaua.com.br/

Faculdade de Tecnología de Piracicaba http://www.fateppiracicaba.edu.br/

Faculdade de Tecnología de Praia Grande http://www.fatecpg.com.br/

Faculdade de Tecnología de Rio Preto http://www.fatecriopreto.edu.br/

Faculdade de Tecnología de São Bernardo do Campo http://www.fatecsbc.edu.br/

Faculdade de Tecnología de São Paulo http://www.fatecsp.br/

Faculdade de Tecnología de Sorocaba http://www.fatecsorocaba.edu.br/

Faculdade de Tecnología Diamante http://www.fated.edu.br/

Faculdade de Tecnología do Amapá * http://www.meta.edu.br/

Faculdade de Tecnologia do Nordeste e Terra Nordeste http://www.fatene.edu.br/

Faculdade de Tecnología do Vale do Ivai http://www.fatec-ivai.edu.br/

Faculdade de Tecnología e Ciencias de Feira de Santana http://portal.ftc.br/

Faculdade de Tecnología Egidio José da Silva http://www.fategidio.com.br/

Faculdade de Tecnologia Estudante Rafael Almeida Camarinha http://www.fatecmarilia.edu.br/

Faculdade de Tecnología Expoentec http://www.expoentec.edu.br/

Faculdade de Tecnología Ftec http://www.ftec.com.br/

Faculdade de Tecnología Herrero http://www.herrero.com.br/

Faculdade de Tecnología Intensiva http://www.fateci.com.br/

Faculdade de Tecnología Interamerica http://www.interamerica.edu.br/

Faculdade de Tecnología João Pessoa http://www.fatecjp.com.br/

Faculdade de Tecnología Michel http://www.faculdademichel.com.br/

Faculdade de Tecnología Norte Fluminense http://www.facultec.com.br/

Faculdade de Tecnología Pernambuco http://www.fatecpe.com.br/

Faculdade de Tecnologia Rubens Lara Baixada Santista http://www.fatecbs.edu.br/

Faculdade de Tecnología São Gonçalo http://www.fatesg.com.br/

Faculdade de Tecnología São Mateus http://www.saomateus.edu.br/

Faculdade de Tecnología Thereza Porto Marques http://www.faetec.br/

Faculdade de Telêmaco Borba http://www.fatebtb.edu.br/

Faculdade de Teologia de Hokemãh http://www.fateh.com.br/

Faculdade de Teologia e Filosofia Sinal http://www.sinalacre.com.br/

Faculdade de Teologia Integrada http://www.fatin.com.br/

Faculdade de Teologia Umbandista http://www.ftu.edu.br/

Faculdade de Timbaúba http://www.faculdadedetimbauba.edu.br/

Faculdade de Viçosa http://www.faculdadevicosa.com.br/

Faculdade de Vinhedo http://www.faculdadedevinhedo.com.br/

Faculdade Decisao http://www.fade.edu.br/

Faculdade Dehoniana http://www.dehoniana.org.br/

Faculdade Diadema http://www.fadnet.br/

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga http://www.faculdadedinamica.com.br/

Faculdade Diocesana São Jose http://www.fadisi.com.br/

Faculdade do Amazonas http://www.iaes.com.br/

Faculdade do Centro Leste http://www.ucl.br/

Faculdade do Clube Naútico Mogiano http://www.nautico.edu.br/

Faculdade do Futuro http://www.faculdadedofuturo.edu.br/

Faculdade do Litoral Catarinense http://www.sociesc.org.br/

Faculdade do Litoral Sul Paulista http://www.fals.com.br/

Faculdade do Meio Ambiente e de Tecnología de Negocios http://www.famatec.edu.br/

Faculdade do Noroeste de Minas http://www.finom.edu.br/

Faculdade do Noroeste Paranaense http://www.fanp.com.br/

Faculdade do Norte Pioneiro http://www.fanorpi.com.br/

Faculdade do Seridó http://www.faculdadedoserido.com.br/

Faculdade do Sul da Bahia http://www.ffassis.edu.br/

Faculdade do Vale do Itapecuru http://www.faionline.com.br/

Faculdade do Vale do Jaguaribe http://www.fvj.br/

Faculdade Dois de Julho http://www.f2j.edu.br/

Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre * http://www.facdombosco.edu.br/

Faculdade Dom Pedro II http://www.dompedrosegundo.edu.br/

Faculdade Don Domênico Guarujá http://www.faculdadedondomenico.edu.br/

Faculdade dos Guararapes * http://www.faculdadeguararapes.edu.br/

Faculdade dos Imigrantes http://www.portalfai.com/

Faculdade Doutor Leocádio José Correia http://www.falec.br/

Faculdade e Escola Técnica LS http://www.ls.edu.br/

Faculdade e Escola Tecnica Novo Rumo http://www.novorumo.com.br/

Faculdade Eça de Queiros http://www.faceq.edu.br/

Faculdade Educacional de Arapoti http://www.faculdadearapoti.com.br/

Faculdade Educacional de Araucária http://www.facear.edu.br/

Faculdade Educacional de Colombo http://www.faecpr.edu.br/

Faculdade Educacional Unidade Serra http://www.fase.br/

Faculdade Eduvale de Avaré http://www.eduvaleavare.com.br/

Faculdade em Meio Ambiente Alto São Francisco http://www.esma.edu.br/

Faculdade Ernesto Riscali http://www.faer.edu.br/

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins http://www.facol.net/

Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourao http://www.fecilcam.br/

Faculdade Estadual de Ciências Económicas de Apucarana http://www.fecea.br/

Faculdade Estadual de Educação Ciencias e Letras de Paranavai http://www.fafipa.br/

Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de União da Vitoria http://www.fafiuv.br/

Faculdade Euclides da Cunha http://www.feucriopardo.edu.br/

Faculdade Europeia http://www.fepamnet.com/

Faculdade Evangélica de Brasília http://www.fe.edu.br/

Faculdade Evangélica de Salvador * http://facesa.edu.br/

Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia http://www.faecad.com.br/

Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte http://www.fatebh.com.br/

Faculdade Evangélica do Meio Norte http://www.faeme.com.br/

Faculdade Evangélica do Paraná http://www.fepar.edu.br/

Faculdade Evangélica do Piauí http://www.faepi.com.br/

Faculdade Evolução http://www.faculdadeevolucao.edu.br/

Faculdade Expoente http://www.uniexp.edu.br/

Faculdade FAIFA http://www.faifa.com.br/

Faculdade Fapan http://www.fapan.com.br/

Faculdade Farias Brito http://www.ffb.edu.br/

Faculdade Fernão Dias http://www.faculdadefernaodias.edu.br/

Faculdade Fibra http://www.fibra.edu.br/

Faculdade Fidelis http://www.fidelis.edu.br/

Faculdade FISUL http://www.fisul.edu.br/

Faculdade Frassinetti do Recife http://www.fafire.br/

Faculdade Gamaliel http://www.faculdadegamaliel.com.br/

Faculdade Gennari e Peartree http://www.fgp.com.br/

Faculdade Geremario Dantas http://www.fgd.edu.br/

Faculdade Global de Umuarama http://www.fgu.edu.br/

Faculdade Guaianas http://www.faculdadeguaianas.com.br/

Faculdade Guairaca http://www.faculdadeguairaca.edu.br/

Faculdade Guaraí http://www.faculdadeguarai.edu.br/

Faculdade Hélio Rocha http://www.heliorocha.com.br/

Faculdade Horizontes http://www.unihorizontes.br/

Faculdade Horizontina http://www.fahor.com.br/

Faculdade IDEAU http://www.ideau.com.br/

Faculdade IESA http://www.iesa.edu.br/

Faculdade Iescamp http://www.iescamp.com.br/

Faculdade Iguaçu http://www.faculdadeiguacu.com.br/

Faculdade Iguapense Santo Augusto http://www.fisa.edu.br/

Faculdade IMP (IESCO) http://www.institutoimp.com.br/

Faculdade Impacta Tecnología http://www.impacta.edu.br/

Faculdade Independente Butantã http://www.fibutanta.br/

Faculdade Independente do Nordeste http://www.fainor.com.br/

Faculdade INESP Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa http://www.inesp.edu.br/

Faculdade Ingá http://www.faculdadeinga.com.br/

Faculdade Instituto de Desenvolvimento Cultural http://www.idc.org.br/

Faculdade Instituto Paulista de Ensino http://www.fipen.edu.br/

Faculdade Integração Tietê http://www.faculdadetiete.com.br/

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza http://www.fgf.edu.br/

Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas http://www.fiesc.edu.br/

Faculdade Integrada de Pernambuco http://www.facipe.edu.br/

Faculdade Integrada de Santa Maria http://www.fismaead.edu.br/

Faculdade Integrada Euclides Fernandes http://www.fief.com.br/

Faculdade Integrada Tiradentes http://www.fits.edu.br/

Faculdade Integrado de Campo Mourão http://www.grupointegrado.br/

Faculdade Integrado Inesul http://www.inesul.edu.br/

Faculdade Integral Diferencial http://www.facid.com.br/

Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná http://www.facinor.br/

Faculdade Internacional de Ciências Empresariais http://www.fice.com.br/

Faculdade Internacional de Curitiba http://facinter.grupouninter.com.br/

Faculdade Ipiranga http://www.faculdadeipiranga.com.br/

Faculdade Isaac Newton http://www.isaacnewton.edu.br/

Faculdade ITEC Ad1 * http://www.ad1.br/

Faculdade Jaboticabal http://www.fajab.com.br/

Faculdade Jaguariaíva http://www.fajar.edu.br/

Faculdade Jangada http://www.faculdadejangada.com.br/

Faculdade Jesús María José * http://webadm.fajesu.org/

Faculdade Joana d'Arc http://www.fjd.com.br/

Faculdade Joao Calvino http://www.cetai.com.br/

Faculdade João Paulo II * http://www.fajopa.edu.br/

Faculdade José Augusto Vieira http://www.fijav.com.br/

Faculdade José Lacerda Filho de Ciencias Aplicadas Ipojuca http://www.fajolca.edu.br/

Faculdade Juscelino Kubitschek http://www.faculdadejk.edu.br/

Faculdade Kurios http://www.fak.edu.br/

Faculdade Latino-Americana de Educação, Administraçao, Turismo e Pedagogia http://www.flated.com.br/

Faculdade Leão Sampaio http://www.leaosampaio.edu.br/

Faculdade Lions http://www.faclions.org/

Faculdade Lourenço Filho http://www.flf.edu.br/

Faculdade Luciano Feijão http://www.flucianofeijao.com.br/

Faculdade Luiz Eduardo Magalhães http://www.filem.edu.br/

Faculdade Luso-Brasileira http://www.falub.edu.br/

Faculdade Luterana de Teologia http://www.flt.edu.br/

Faculdade Luterana Rui Barbosa http://www.falurb.edu.br/

Faculdade Luterana São Marcos http://www.saomarcos.br/

Faculdade Machado de Assis http://www.famanet.br/

Faculdade Machado Sobrinho http://www.machadosobrinho.com.br/

Faculdade Madre Tereza http://www.madretereza.edu.br/

Faculdade Madre Thaís http://www.faculdademadrethais.com.br/

Faculdade Marechal Rondon http://www.fmr.edu.br/

Faculdade Maria Milza http://www.famam.com.br/

Faculdade Maringá http://www.faculdadesmaringa.br/

Faculdade Marista http://www.faculdademarista.com.br/

Faculdade Mater Dei http://www.materdei.edu.br/

Faculdade Mauá http://www.mauadf.com.br/

Faculdade Maurício de Nassau http://www.mauriciodenassau.edu.br/

Faculdade Max Planck http://www.facmaxplanck.edu.br/

Faculdade Mercúrio http://www.faculdademercurio.edu.br/

Faculdade Metodista http://www.faculdademetodista.edu.br/

Faculdade Metropolitana http://www.faculdademetropolitana.com.br/

Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza * http://www.faculdadefametro.com.br/

Faculdade Metropolitana da Grande Recife http://www.metropolitana.edu.br/

Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte http://www.metropolitanabh.com.br/

Faculdade Metropolitana de Camaçari http://www.famec.edu.br/

Faculdade Metropolitana de Curitiba * http://www.famec.com.br/

Faculdade Metropolitana de Manaus http://www.fametro.edu.br/

Faculdade Metropolitana de Maringa http://www.unifamma.edu.br/

Faculdade Metropolitana de Vitoria http://www.metropolitanavix.com.br/

Faculdade Michelangelo http://www.michelangelo.edu.br/

Faculdade Milenio http://www.facmilenio.edu.br/

Faculdade Minas Gerais http://www.famig.edu.br/

Faculdade Missioneira do Paraná http://www.famipar.edu.br/

Faculdade Modelo http://www.facimod.com.br/

Faculdade Módulo http://www.faculdademodulo.com.br/

Faculdade Montes Belos http://www.fmb.edu.br/

Faculdade Moraes Júnior http://www.moraesjunior.edu.br/

Faculdade Mozarteum de São Paulo http://www.mozarteum.br/

Faculdade Municipal Professor Franco Montoro http://www.fmpfm.edu.br/

Faculdade Nacional http://www.finac.br/

Faculdade Nacional de Educaçao e Ensino Superior do Paraná http://www.faneesp.edu.br/

Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do Rio Grande do Norte http://www.farn.br/

Faculdade Network http://www.nwk.edu.br/

Faculdade Nobre http://www.fan.com.br/

Faculdade Nossa Cidade http://www.faculdadenossacidade.com.br/

Faculdade Nossa Senhora Aparecida http://www.fanap.br/

Faculdade Nossa Senhora de Lourdes http://www.fnsl.com.br/

Faculdade Novafapi http://www.novafapi.com.br/

Faculdade Novo Hamburgo http://www.ienh.com.br/

Faculdade Novo Milênio http://www.novomilenio.br/

Faculdade Objetivo http://www.faculdadeobjetivo.com.br/

Faculdade Orígenes Lessa http://www.facol.br/

Faculdade Padre Joao Bagozzi http://www.faculdadebagozzi.edu.br/

Faculdade Palas Atena http://www.palasatena.edu.br/

Faculdade Palotina de Santa Maria http://www.fapas.edu.br/

Faculdade para o Desenvolvimento de Pernambuco http://www.fadepe.com.br/

Faculdade Paraíso Ceará http://www.faculdadeparaiso.com.br/

Faculdade Paraíso Grupo Lusofona http://www.faculdadeparaiso.edu.br/

Faculdade Paranaense http://www.faccar.com.br/

Faculdade Paulista de Artes http://www.fpa.art.br/

Faculdade Paulista de Educação e Comunicacao-Instituto Superior de Educação de Ibiuna http://www.fapec-isei.com.br/

Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior http://www.fappes.edu.br/

Faculdade Paulista de Serviço Social http://www.fapss.br/

Faculdade Paulus de Tecnología e Comunicacao http://www.fapcom.com.br/

Faculdade Pedro II http://www.fape2.edu.br/

Faculdade Pereira de Freitas http://www.pereiradefreitas.com.br/

Faculdade Pernambucana http://www.fape-pe.edu.br/

Faculdade Pernambucana de Saúde http://fbvimip.edu.br/

Faculdade Piauiense http://www.fapteresina.com.br/

Faculdade Pitágoras http://www.faculdadepitagoras.com.br/

Faculdade Politécnica de Campinas http://www.policamp.edu.br/

Faculdade Politécnica de Uberlândia * http://www.fpu.com.br/

Faculdade Portal http://www.facportal.com.br/

Faculdade Porto Seguro http://www.faps.edu.br/

Faculdade Potiguar da Paraíba http://www.fpb.edu.br/

Faculdade Presbiteriana Gammon http://www.fagammon.edu.br/

Faculdade Processus http://www.institutoprocessus.com.br/

Faculdade Projeção Ceilândia * http://www.faculdadeprojecao.edu.br/

Faculdade Prudente de Moraes http://www.fpm.edu.br/

Faculdade QI http://www.qi.com.br/

Faculdade Quirinópolis http://www.faculdadequirinopolis.com.br/

Faculdade Raimundo Marinho http://www.frm.edu.br/

Faculdade Ranchariense http://www.fran.edu.br/

Faculdade Redentor * http://www.redentor.edu.br/

Faculdade Regional da Bahia http://www.unirb.edu.br/

Faculdade Regional de Filosofia, Ciencias e Letras de Candeias http://www.iescfac.edu.br/

Faculdade Regional de Ribeira do Pombal http://www.farrp.edu.br/

Faculdade Reunida de Ilha Solteira http://www.faculdadereunida.com.br/

Faculdade Roraimense de Ensino Superior http://www.fares.edu.br/

Faculdade Ruy Barbosa de Administração e de Direito http://www.frb.br/

Faculdade Saberes http://www.saberes.edu.br/

Faculdade Salesiana do Nordeste http://www.fasne.edu.br/

Faculdade Salesiana Dom Bosco http://www.fsdb.edu.br/

Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora http://www.salesiana.edu.br/

Faculdade Santa Catarina http://www.faculdadesantacatarina.com.br/

Faculdade Santa Cecília http://www.fascpinda.com.br/

Faculdade Santa Emília de Rodat http://www.faser.edu.br/

Faculdade Santa Fé http://www.santafe.edu.br/

Faculdade Santa Helena http://www.fsh.edu.br/

Faculdade Santa Izildinha http://www.fiesi.com.br/

Faculdade Santa Lúcia http://www.santalucia.br/

Faculdade Santa Marcelina http://www.fasm.edu.br/

Faculdade Santa Maria http://www.fsm.com.br/

Faculdade Santa Rita de Cassia http://www.unifasc.com.br/

Faculdade Santa Rita Novo Horizonte http://www.fasar.edu.br/

Faculdade Santa Rita São Paulo http://www.santarita.br/

Faculdade Santa Terezinha http://www.cest.edu.br/

Faculdade Sant'Ana http://www.iessa.edu.br/

Faculdade Santíssimo Sacramento http://www.fsssacramento.br/

Faculdade Santo Agostinho http://www.fasa.edu.br/

Faculdade Santo Antônio http://www.fsaa.edu.br/

Faculdade Santo Antônio de Pádua http://www.fasap.com.br/

Faculdade Santos Dumont http://www.fsd.edu.br/

Faculdade São Bento da Bahia http://www.saobento.org/

Faculdade São Bernardo http://www.facsaobernardo.com.br/

Faculdade São Camilo http://www.saocamilo-ba.br/

Faculdade São Camilo Minas Gerais http://www.saocamilo-mg.br/

Faculdade Sao Francisco http://faculdadesaofrancisco.com.br/

Faculdade São Francisco de Assis FASFA http://www.fasfa.com.br/

Faculdade São Francisco de Assis UNIFIN http://www.unifin.com.br/

Faculdade São Francisco de Barreiras http://www.fasb.edu.br/

Faculdade São Francisco de Juazeiro http://www.fasj.edu.br/

Faculdade São José http://www.sjc.edu.br/

Faculdade São Lucas http://www.saolucas.edu.br/

Faculdade São Luis http://www.facsaoluis.br/

Faculdade São Luis de França http://www.faculdadesaoluisdefranca.com.br/

Faculdade São Luis Jaboticabal http://www.saoluis.br/

Faculdade São Luiz http://www.faculdadesaoluiz.edu.br/

Faculdade São Mateus Instituto Vale do Cricaré http://www.ivc.br/

Faculdade São Miguel http://www.faculdadesaomiguel.com/

Faculdade São Roque http://www.facsaoroque.br/

Faculdade São Salvador http://www.saosalvador.edu.br/

Faculdade SATC http://www.satc.edu.br/

Faculdade Seama http://www.seama.edu.br/

Faculdade Serra do Carmo http://www.serradocarmo.edu.br/

Faculdade Serrana http://www.fasep.edu.br/

Faculdade Sete de Setembro Ceará http://www.fa7.edu.br/

Faculdade Sete de Setembro Paulo Afonso http://www.fasete.edu.br/

Faculdade Social da Bahia http://www.faculdadesocial.edu.br/

Faculdade Sopece http://www.sopece.br/

Faculdade Souza Marques http://www.souzamarques.br/

Faculdade Sudoeste Paulista http://www.fsp.edu.br/

Faculdade Sudoeste Paulistano http://www.fasup.edu.br/

Faculdade Sul Americana http://www.fasam.edu.br/

Faculdade Sul Brasil http://www.fasul.edu.br/

Faculdade Sul Fluminense http://www.fasfsul.edu.br/

Faculdade Suldamerica http://www.suldamerica.edu.br/

Faculdade Sumaré http://www.sumare.edu.br/

Faculdade Taboão da Serra http://www.universitariotaboao.com.br/

Faculdade Talentos Humanos http://www.facthus.edu.br/

Faculdade Tamandaré http://www.faculdadetamandare.com/

Faculdade Tapajós * http://www.rotacenter.com.br/

Faculdade Teológica Batista de São Paulo http://www.teologica.br/

Faculdade Teológica Batista do Paraná http://www.ftbp.com.br/

Faculdade Teologica de Ciencias Humanas e Sociais Logos http://www.faetel.edu.br/

Faculdade Teológica e Seminario Batista Ana Wollerman http://www.anawollerman.com.br/

Faculdade Teológica Sul Americana http://www.ftsa.edu.br/

Faculdade Tijucussu http://www.factijucussu.edu.br/

Faculdade Triângulo Mineiro http://www.ftm.edu.br/

Faculdade Ubaense Ozanam Coelho http://www.fagoc.br/

Faculdade UBS http://www.faculdadeuniao.edu.br/

Faculdade União http://www.uniao.edu.br/

Faculdade União Americana http://www.uniaoamericana.edu.br/

Faculdade União das Americas http://www.uniamerica.br/

Faculdade Unica http://www.faculdadeunica.edu.br/

Faculdade Unices http://www.unices.com.br/

Faculdade Unida da Paraíba http://www.unipb.com.br/

Faculdade Unida de Campinas http://www.unicamps.com.br/

Faculdade Unida de Vitória http://www.faculdadeunida.com.br/

Faculdade Unilagos http://www.unilagos.com.br/

Faculdade Unireal http://www.unireal.edu.br/

Faculdade Unisaber http://www.unisaber.edu.br/

Faculdade Unissa de Sarandi http://www.unissa.edu.br/

Faculdade Unives http://www.unives.edu.br/

Faculdade Vale do Gorutuba http://www.favag.com.br/

Faculdade Vale do Ipojuca http://www.favip.edu.br/

Faculdade Vale do Salgado http://www.fvs.edu.br/

Faculdade Vasco da Gama http://www.faculdadevascodagama.com.br/

Faculdade Venda Nova do Imigrante http://www.faveni.edu.br/

Faculdade Vicentina http://www.favic.com.br/

Faculdade Victor Hugo http://www.victorhugo.edu.br/

Faculdade Vizcaya http://www.vizcaya.edu.br/

Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu Vizivali http://www.vizivali.edu.br/

Faculdade XV de Agosto http://www.faculdadexvdeagosto.edu.br/

Faculdade Zacarias de Goes http://www.fazag.com.br/

Faculdade Zumbi dos Palmares http://www.zumbidospalmares.edu.br/

Faculdades Adamantinenses Integradas http://www.fai.com.br/

Faculdades Adventistas da Bahia http://www.adventista.edu.br/

Faculdades Adventistas de Minas Gerais http://www.iaemg.org.br/

Faculdades Afirmativo http://www.afirmativo.com.br/

Faculdades Alves Faria http://www.alfa.br/

Faculdades Alvorada Plus http://www.alvoradaplus.com.br/

Faculdades ASMEC http://www.asmec.br/

Faculdades ASPER http://www.asper.com.br/

Faculdades Associadas de Ensino São João da Boa Vista http://www.fae.br/

Faculdades Associadas de São Paulo http://www.fasp.br/

Faculdades Associadas de Uberaba http://www.fazu.br/

Faculdades Atibaia http://www.faat.com.br/

Faculdades Barddal http://www.barddal.br/

Faculdades Borges de Mendonça http://www.institutodosaber.com.br/

Faculdades Campo Real http://www.camporeal.edu.br/

Faculdades Cathedral http://www.cathedral.edu.br/

Faculdades Católicas Proneves http://www.fcproneves.edu.br/

Faculdades CELER http://www.celer.com.br/

Faculdades Chafic http://www.faculdadechafic.com.br/

Faculdades COC * http://www.unisebcoc.com.br/

Faculdades da Escada http://www.faesc.com/

Faculdades da Fundação de Ensino de Mococa http://www.fafem.com.br/

Faculdades de Campinas http://www.facamp.com.br/

Faculdades de Direito de Vitoria http://www.fdv.br/

Faculdades de Enfermagem e Medicina Nova Esperança http://www.facene.com.br/

Faculdades de Oliveira http://www.feol.com.br/

Faculdades de Taquara http://www.faccat.br/

td>
Faculdades del Rey http://www.faculdadesdelrey.com.br/

Faculdades do Baixo Parnaíba http://www.fapeduca.com.br/

Faculdades do Vale do Juruena http://www.ajes.edu.br/

Faculdades Doctum http://www.doctum.com.br/

Faculdades Dom Bosco http://www.faculdadesdombosco.edu.br/

Faculdades Eduvale http://www.eduvale.br/

Faculdades Energia http://www.faculdadesenergia.com.br/

Faculdades Energia / FASC http://www.faculdadesenergiasul.com.br/

Faculdades ESEEI http://www.spet.br/

Faculdades ESEFAP http://www.esefap.edu.br/

Faculdades Espam Escola Superior Professor Paulo Martins http://www.espam.edu.br/

Faculdades EST http://www.est.edu.br/

Faculdades ETEP http://www.etep.edu.br/

Faculdades Eurobras http://www.eurobras.edu.br/

Faculdades FACCAT http://www.faccat.com.br/

Faculdades Facet http://www.facet.br/

Faculdades Inesc http://www.inesc.br/

Faculdades INTA http://www.inta.edu.br/

Faculdades Integradas Alcantara Machado-Faculdade de Artes Alcantara Machado http://www.fiamfaam.br/

Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo Presidente Prudente http://www.unitoledo.br/

Faculdades Integradas Aparicio Carvalho http://www.fimca.com.br/

Faculdades Integradas Associação de Ensino de Santa Catarina http://www.assesc.edu.br/

Faculdades Integradas Barros Melo http://www.barrosmelo.edu.br/

Faculdades Integradas Brasil Amazônia http://www.fibrapara.edu.br/

Faculdades Integradas Brasileiras Campus de Boituva http://www.fibsp.edu.br/

Faculdades Integradas Camões http://www.camoes.edu.br/

Faculdades Integradas Campos Salles http://www.campossalles.edu.br/

Faculdades Integradas Castelo Branco http://www.funcab.br/

Faculdades Integradas Claretianas de Rio Claro http://www.claretianas.br/

Faculdades Integradas Coração de Jesus http://www.fainc.com.br/

Faculdades Integradas da Upis http://www.upis.br/

Faculdades Integradas da Vitoria de Santo Antao http://www.faintvisa.com.br/

Faculdades Integradas de Ariquemes http://www.fiar.com.br/

Faculdades Integradas de Bauru http://www.fibbauru.br/

Faculdades Integradas de Caratinga http://www.ficmg.edu.br/

Faculdades Integradas de Cassilandia http://www.ficms.com.br/

Faculdades Integradas de Cataguases http://www.fafic.com.br/

Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação de Guarulhos http://www.faculdadesdeguarulhos.edu.br/

Faculdades Integradas de Cruzeiro http://www.ficsp.edu.br/

Faculdades Integradas de Cuiabá http://www.ficcuiaba.com.br/

Faculdades Integradas de Diamantino http://www.fidedu.com.br/

Faculdades Integradas de Fernandopolis http://www.fef.br/

Faculdades Integradas de Itapetininga http://www.fkb.br/

Faculdades Integradas de Itarare http://home.fafit.com.br/

Faculdades Integradas de Jacarepagua http://www.fij.br/

Faculdades Integradas de Mineiros http://www.fimes.edu.br/

Faculdades Integradas de Ourinhos http://www.fio-educacional.net/

Faculdades Integradas de Paranaíba http://www.fipar.edu.br/

Faculdades Integradas de Patos http://www.fiponline.com.br/

Faculdades Integradas de Ribeirão Pires http://www.firp.edu.br/

Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul http://www.funecsantafe.edu.br/

Faculdades Integradas de Santo André http://www.fefisa.com.br/

Faculdades Integradas de São Carlos http://fadisc.edu.br//td>

Faculdades Integradas de São Paulo http://www.fisp.br/

Faculdades Integradas de Três Lagoas http://www.aems.com.br/

Faculdades Integradas do Tapajós http://www.fit.br/

Faculdades Integradas do Vale do Ivaí http://www.univale.com.br/

Faculdades Integradas do Vale do Ribeira http://www.scelisul.com.br/

Faculdades Integradas Dom Pedro II http://www.dompedro.com.br/

Faculdades Integradas Einstein de Limeira http://www.einsteinlimeira.com.br/

Faculdades Integradas Espírita http://www.unibem.br/

Faculdades Integradas FAFIBE * http://www.fafibe.br/

Faculdades Integradas Helio Alonso http://www.facha.edu.br/

Faculdades Integradas Ipitanga http://www.unibahia.br/

Faculdades Integradas Maria Imaculada http://www.mariaimaculada.br/

Faculdades Integradas Maria Thereza http://www.famath.com.br/

Faculdades Integradas Olga Mettig http://www.famettig.br/

Faculdades Integradas Paulista http://www.fipsp.edu.br/

Faculdades Integradas Pitágoras http://www.fip-moc.edu.br/

Faculdades Integradas Rio Branco http://www.riobrancofac.edu.br/

Faculdades Integradas Rui Barbosa http://www.firb.br/

Faculdades Integradas Teresa d'Ávila http://fatea.br/

Faculdades Integradas Tibiriçá http://www.fati.br/

Faculdades Integradas Torricelli http://www.torricelli.edu.br/

Faculdades Integradas Urubupungá http://www.fiu.edu.br/

Faculdades Itanhaém * http://www.faita.com.br/

Faculdades Kennedy http://www.kennedy.br/

Faculdades Logatti Araraquara http://www.logatti.edu.br/

Faculdades Metropolitanas Unidas http://www.fmu.br/

Faculdades Milton Campos http://www.mcampos.br/

Faculdades Monteiro Lobato http://www.monteirolobato.com.br/

Faculdades Montenegro http://www.faculdadesmontenegro.edu.br/

Faculdades Nogueira da Gama http://www.oge.edu.br/

Faculdades Nordeste http://www.fanor.edu.br/

Faculdades Oswaldo Cruz http://www.oswaldocruz.br/

Faculdades Pedro Leopoldo http://www.unipel.edu.br/

Faculdades Pequeno Príncipe http://www.iespp.edu.br/

Faculdades POLIFUCS http://www.polifucs.br/

Faculdades Porto-Alegrenses http://www.fapa.com.br/

Faculdades Promove http://www.faculdadepromove.br/

Faculdades Resende de Freitas http://www.unitep.edu.br/

Faculdades Riograndenses http://www.fargs.br/

Faculdades Santa Cruz http://www.santacruz.br/

Faculdades São Camilo http://www.saocamilo-rj.br/

Faculdades São José http://www.saojose.br/

Faculdades São Sebastião http://www.fass.edu.br/

Faculdades Spei http://www.spei.br/

Faculdades Sudamérica http://www.sudamerica.edu.br/

Faculdades Tecnologicas Faesa http://www.cetfaesa.com.br/

Faculdades Tecsoma http://www.tecsoma.br/

Faculdades Unidas de Pernambuco http://www.alae.com.br/

Faculdades Unidas do Norte de Minas http://www.funorte.com.br/

Faculdades Unidas do Vale do Araguaia http://www.univar.edu.br/

Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu http://www.unifoz.com.br/

FAE Blumenau http://www.sfrancisco.edu.br/

FAESA http://corporativo.faesa.br/

FAESPI / FATEPI Piauí * http://www.fatepi.com.br/

FAMA Escola Superior de Marketing http://www.escolademarketing.com.br/

FATEC Comercio http://www.fateccomercio.edu.br/

FDE Faculdade de Educaçao http://www.unicidade.edu.br/

FEAD Centro de Gestão Empreendedora http://www.fead.br/

FUCAPE Business School http://www.fucape.br/

Fundação Antônio Almeida e Silva http://www.fundal.org.br/

Fundação Armando Alvares Penteado http://www.faap.br/

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais http://www.utramig.mg.gov.br/

Fundação de Ensino Superior de Passos http://www.fespmg.edu.br/

Fundação de Estudos Sociais do Paraná http://www.fesppr.br/

Fundação Dom Cabral http://www.fdc.org.br/

Fundação Dracenense de Educação e Cultura http://www.fundec.edu.br/

Fundação e Faculdade de Medicina do ABC http://www.fmabc.br/

Fundação Educacional Barriga Verde http://unibave.engeplusempresas.com.br/

Fundação Educacional da Regiao dos Lagos http://www.ferlagos.br/

Fundação Educacional de Além Paraíba http://www.feap.edu.br/

Fundação Educacional de Andradina http://www.fea.br/

Fundação Educacional de Barretos http://www.unifeb.edu.br/

Fundação Educacional de Duque de Caxias http://www.feuduc.edu.br/

Fundação Educacional de Ituiutaba http://www.ituiutaba.uemg.br/

Fundação Educacional de Ituverava http://www.feituverava.com.br/

Fundação Educacional de Macaé http://www.funemac.edu.br/

Fundação Educacional de Penapolis http://www.funepe2011.com.br/

Fundação Educacional do Municipio de Assis http://www.femanet.com.br/

Fundação Educacional Dr Raul Bauab Jahu http://www.fjaunet.com.br/

Fundação Educacional Hansa Hammonia http://www.fehh.edu.br/

Fundação Educacional Machado de Assis http://www.fema.com.br/

Fundação Educacional Montes Claros http://www.femc.edu.br/

Fundação Educacional Nordeste Mineiro http://www.fenord.com.br/

Fundação Educacional Unificada Campograndense http://www.feuc.br/

Fundação Educacional Vale do Jequitinhonha http://www.fevale.edu.br/

Fundação Escola de Comercio Alvares Penteado http://www.fecap.br/

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo http://www.fespsp.org.br/

Fundação Gammon de Ensino http://www.funge.com.br/

Fundação Getulio Vargas http://www.fgv.br/

Fundação Helena Antipoff http://www.fundacaohantipoff.mg.gov.br/

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco http://www.fito.edu.br/

Fundação Lowtons de Educação e Cultura http://www.funlec.com.br/

Fundação Lusiada-Centro Universitario Lusíada http://www.lusiada.br/

Fundação Machadense de Ensino Superior e Comunicação http://www.fumesc.com.br/

Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista http://www.fesb.br/

Fundação Padre Albino http://www.fundacaopadrealbino.org.br/

Fundação Paulista de Tecnología e Educação http://www.fpte.br/

Fundação Saint Pastous http://www.saintpastous.org.br/

Fundação Salvador Arena http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/

Fundação São José Centro Universitário São José de Itaperuna http://www.fsj.edu.br/

Fundação Universidade do Tocantins http://www.unitins.br/

Fundação Universitaria de Itaperuna http://www.funita.edu.br/

Fundação Visconde de Cairu http://www.cairu.br/

FUNPAC Fundação Educacional Padre Cleto Caliman http://www.funpac.com.br/

Grupo Educacional Isepe http://www.isepe.com.br/

Grupo Educacional Opet http://www.opet.com.br/

Grupo Educacional UNIESP http://www.uniesp.edu.br/

Grupo Educacional UNIESP Faculdade de Rio Claro http://www.cbta.edu.br/

Grupo Polis Educacional http://www.seufuturonapratica.com.br/

Grupo Tecmed http://www.grupotecmed.com.br/

Horus Faculdades http://www.horus.edu.br/

IBMEC http://www.ibmec.br/

IBMEC Rio de Janeiro http://www.ibmecrj.br/

IBRAFEM Instituto Brasileiro do Futuro Empresario http://www.ibrafem.com.br/

Iesplan-Faculdade Planalto http://www.iesplan.br/

INEA Faculdades http://www.inea.edu.br/

Inforium Faculdade de Tecnología http://www.inforium.com.br/

Insituto Federal Farroupilha http://www.iffarroupilha.edu.br/

INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa http://www.insper.edu.br/

Institução Toledo de Ensino http://www.ite.edu.br/

Instituição de Ensino São Francisco http://www.sfrancisco.com.br/

Instituição Educacional Prof Luiz Rosa http://www.luizrosa.edu.br/

Instituição Educacional São Judas Tadeu http://www.saojudastadeu.com.br/

Instituição Moura Lacerda http://www.mouralacerda.edu.br/

Instituicoes Martinus http://www.martinus.com.br/

Instituto Abuchaim http://www.institutoabuchaim.com.br/

Instituto Adventista de Sao Paulo / Faculdade Adventista de Hortolândia http://www.iasp.br/

Instituto Adventista Paranaense http://www.iap.org.br/

Instituto Anglicano Barão do Rio Branco http://www.iabrb.com.br/

Instituto Batista de Ensino Superior de Alagoas http://www.ibesa.com.br/

Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior http://www.ibhes.edu.br/

Instituto Brasileiro de Gestão de Negocios http://www.ibgen.com.br/

Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação http://www.ibmr.br/

Instituto Brasiliense de Tecnología e Ciencias http://www.ibtc.edu.br/

Instituto Camillo Filho http://www.icf.edu.br/

Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Angelo http://www.iesanet.com.br/

Instituto Cenecista Fayal de Ensino Superior http://www.ifes.com.br/

Instituto Centro de Ensino Tecnologico http://www.centec.org.br/

Instituto de Educação e Tecnologías http://www.inet.edu.br/

Instituto de Educação Superior de Brasilia http://www.iesb.br/

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy http://www.kennedy.rn.gov.br/

Instituto de Educação Superior São Francisco de Assis de Teofilo Otoni-Mg http://www.iesfato.com.br/

Instituto de Educação Superior Unyahna http://www.unyahna.br/

Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo http://www.iepo.edu.br/

Instituto de Ensino Superior de Alagoas http://www.aesa.edu.br/

Instituto de Ensino Superior de Americana http://www.iesam.edu.br/

Instituto de Ensino Superior de Bauru http://www.iesbpreve.com.br/

Instituto de Ensino Superior de Garca http://www.iesg.edu.br/

Instituto de Ensino Superior de Minas Gerais http://www.iesmig.com.br/

Instituto de Ensino Superior de Paraíba Faculdade de Filosofia Ciências e Letras http://iespa.edu.br/

Instituto de Ensino Superior de Rondonia Faculdades Associadas de Ariquemes http://www.faar.edu.br/

Instituto de Ensino Superior do Amapa http://www.iesap.edu.br/

Instituto de Ensino Superior do Oeste Paulista http://www.iesop.edu.br/

Instituto de Ensino Superior Fucapi http://portal.fucapi.edu.br/

Instituto de Ensino Superior Joao Alfredo de Andrade http://www.jandrade.edu.br/

Instituto de Ensino Superior Materdei http://www.iesmaterdei.com.br/

Instituto de Ensino Superior Multiplo http://www.institutoiesm.com.br/

Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo Neves http://www.iptan.edu.br/

Instituto de Ensino Superior Santo Antônio http://www.inesa.com.br/

Instituto de Estudos Superiores da Amazonia http://www.iesam-pa.edu.br/

Instituto de Estudos Superiores do Maranhão http://www.iesma.com.br/

Instituto Educacional Sao Paulo http://www.intesp.com.br/

Instituto Esperança de Ensino Superior http://www.iespes.edu.br/

Instituto Federal Baiano Campus Santa Inês http://www.eafsi.gov.br/

Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia http://www.ifc-concordia.edu.br/

Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul SC http://www.ifc-riodosul.edu.br/

Instituto Federal Catarinense Campus Sombrio http://www.ifc-sombrio.edu.br/

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Sergipe http://www.ifs.edu.br/

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano Catu http://www.ifbaiano.edu.br/

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco http://www.ifpe.edu.br/

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Roraima http://www.ifrr.edu.br/

Instituto Federal de Educação do Ceará Campus Crato http://www.eafcrato.gov.br/

Instituto Federal de Educação Tecnológica do Pará http://www.ifpa.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Guanambi http://www.eafajt.gov.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia http://www.portal.ifba.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas http://www.ifal.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás http://www.ifgoias.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Cuiabá http://www.ifmt.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco Campus Barreiros http://www.eafb.gov.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina http://www.ifsc.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo http://www.ifsp.edu.br/

Instituto Federal de Educaçao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Campus São Cristóvão http://www.eafsc.gov.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará http://www.ifce.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo http://www.ifes.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão http://www.ifma.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí http://www.ifpi.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro http://www.ifrj.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte http://portal.ifrn.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul http://www.ifrs.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano http://www.ifsertao-pe.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais http://www.ifsudestemg.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais http://www.ifsuldeminas.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins http://www.ifto.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triangulo Mineiro http://www.iftm.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense http://www.iff.edu.br/

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Paraíba http://www.ifpb.edu.br/

Instituto Federal de Minas Gerais Campus Ouro Preto http://www.cefetop.edu.br/

Instituto Federal de Minas Gerais Campus São João Evangelista http://www.agronet.gov.br/

Instituto Federal do Amazonas http://www.ifam.edu.br/

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais http://www.ifnmg.edu.br/

Instituto Federal Espírito Santo Campus Itapina http://www.eafcol.gov.br/

Instituto Federal Goiano http://www.ifgoiano.edu.br/

Instituto Federal Minas Gerais Campus Bambuí http://www.cefetbambui.edu.br/

Instituto Federal Sul Rio Grandense http://www.ifsul.edu.br/

Instituto INFNET http://www.infnet.edu.br/

Instituto Isabel http://www.institutoisabel.com.br/

Instituto Juvêncio Terra http://www.juvencioterra.edu.br/

Instituto Macapaense de Ensino Superior http://www.immes.com.br/

Instituto Mairiporã Thomaz Cruz / Faculdades de Mairipora http://www.im.br/

Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior http://www.immes.edu.br/

Instituto Mauá de Tecnología http://www.maua.br/

Instituto Metodista Bennett http://www.metodistadorio.edu.br/

Instituto Metodista Granbery http://www.granbery.edu.br/

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Victorio Cardassi http://www.imesb.br/

Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva http://www.fafica.br/

Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel http://www.imessm.edu.br/

Instituto Nacional de Educação de Surdos http://www.ines.gov.br/

Instituto Nacional de Pós-Graduaçao http://www.inpg.edu.br/

Instituto Nacional de Telecomunicaçoes http://www.inatel.br/

td>
Instituto Padre Machado http://www.padremachado.edu.br/

Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa http://www.ipep.edu.br/

Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa FACEN http://www.ipeprn.edu.br/

Instituto Pernambucano de Ensino Superior http://www.ipes.edu.br/

Instituto Pró-Universidade Canoense Faculdade de Tecnología http://www.ipuc.com.br/

Instituto Salesiano de Filosofia http://www.insaf.com.br/

Instituto Santo Tomás de Aquino http://www.ista.edu.br/

Instituto Savonitti de Ensino Superior http://www.savonitti.com.br/

Instituto Singularidades http://www.singularidades.com.br/

Instituto Superior Anísio Teixeira http://www.isat.edu.br/

Instituto Superior de Ciencias da Saúde http://www.incisaimam.com.br/

Instituto Superior de Educação Auxilium http://www.fallins.edu.br/

Instituto Superior de Educação Berlaar http://www.institutoberlaar.com.br/

Instituto Superior de Educação de Barretos http://www.isebarretos.edu.br/

Instituto Superior de Educação do Amazonas http://www.iseama.com.br/

Instituto Superior de Educação do Parana http://www.fainsep.edu.br/

Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell http://www.iseed.edu.br/

Instituto Superior de Educação Ivoti http://www.isei.edu.br/

Instituto Superior de Educação La Salle http://www.lasallerj.org/

Instituto Superior de Educação Nossa Senhora de Sion http://www.isenss.edu.br/

Instituto Superior de Educação Ocidemnte http://www.iseo.com.br/

Instituto Superior de Educação Programus http://www.isepro.com.br/

Instituto Superior de Educação Pro-Saber http://www.prosaber.org.br/

Instituto Superior de Educação Verde Norte http://www.favenorte.com.br/

Instituto Superior de Ensino do Ceará http://www.iesc.edu.br/

Instituto Superior de Ensino Santa Cecilia http://www.isesc.edu.br/

Instituto Superior de Fillosofia Berthier http://www.ifibe.edu.br/

Instituto Superior de Música de São Leopoldo http://www.ism.edu.br/

Instituto Superior do Litoral do Paraná http://isulpar.edu.br/

Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus http://www.ielusc.br/

Instituto Superior Fatima http://www.institutofatima.edu.br/

Instituto Superior Mendes de Almeida http://www.ima.edu.br/

Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior http://www.ites.com.br/

Instituto Taubaté de Ensino Superior http://www.ites.edu.br/

Instituto Tecnológico de Aeronáutica http://www.ita.br/

Instituto Teológico Franciscano http://www.itf.org.br/

Instituto Teológico Pastoral do Ceará http://www.itep-ce.com.br/

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos http://www.itpac.br/

Instituto Universidade Virtual Brasileira http://www.uvb.com.br/

Instituto Vianna Júnior http://www.viannajr.edu.br/

Institutos Superiores de Ensino do Censa http://www.isecensa.edu.br/

Inteligencia Educacional e Sistemas de Ensino http://www.iesde.com.br/

Lumen Faculdades Faculdade de Ciências Contábeis Luiz Mendes * http://www.lumenfaculdades.edu.br/

Panamericana Escola de Arte e Design http://www.escola-panamericana.com.br/

Pontificia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção http://www.teologia-assuncao.br/

Pontificia Universidade Catolica de Goiás http://www.ucg.br/

Pontificia Universidade Católica de São Paulo http://www.pucsp.br/

Pontificia Universidade Católica do Campinas http://www.puc-campinas.edu.br/

Pontificia Universidade Católica do Minas Gerais http://www.pucminas.br/

Pontificia Universidade Católica do Paraná http://www.pucpr.br/

Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro http://www.puc-rio.br/

Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul http://www.pucrs.br/

Ratio Faculdade http://www.ratiofaculdade.com.br/

Rede Metodista de Educação do Sul http://www.metodistadosul.edu.br/

Seminario Teológico Batista do Sul do Brasil http://www.seminariodosul.com.br/

Seminario Teológico Batista Equatorial http://www.stbe.org.br/

Senac Minas Gerais http://www.mg.senac.br/

Senac Rio http://www.rj.senac.br/

Senac Rio Grande do Sul http://www.senacrs.com.br/

Senac Santa Catarina http://www.sc.senac.br/

Senac São Paulo http://www.sp.senac.br/

Senai Goias http://www.senaigo.com.br/

Senai RS http://www.senairs.org.br/

Senai São Paulo http://www.sp.senai.br/

Serravix Faculdade do Grupo Univix (CESAT) http://www.serravix.com.br/

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina http://www.sc.senai.br/

SIGBOL Fashion http://www.sigbol.com.br/

Sinergia Sistema de Ensino http://sinergia.edu.br/

Sociedade de Ensino Universitario do Nordeste http://www.seune.edu.br/

Sociedade Unificada de Ensino Superior e Cultura http://www.suesc.com.br/

Suprema Faculdade de Ciencias Medicas e da Saúde de Juiz de Fora http://www.suprema.edu.br/

UNESC Faculdade São Gabriel http://www.novaunesc.com.br/

UNESC Faculdades http://www.unescfaculdades.com.br/

UNESC Rondonia http://www.unescnet.br/

União das Escolas do Grupo Faimi de Educação http://www.faimi.edu.br/

União das Escolas Superiores de Rondônia (exUNIPEC) http://www.uniron.edu.br/

União das Faculdades de Alta Floresta http://www.uniflor.edu.br/

União das Faculdades de Jussara http://www.unifaj.edu.br/

União das Faculdades de Tangará da Serra http://www.unitas.edu.br/

União das Faculdades dos Grandes Lagos http://www.unilago.com.br/

União de Ensino Superior de Nova Mutum http://www.uninova.edu.br/

União de Ensino Superior de Piraju http://www.unicespi.com.br/

União de Ensino Superior do Paraná http://www.uespar.edu.br/

União de Escolas Superiores de Olinda FUNESO http://www.funeso.com.br/

União de Faculdades de Alagoas Faculdade Figueiredo Costa http://www.unifal.edu.br/

União de Tecnología e Escolas de Santa Catarina http://www.utesc.br/

União Dinamica das Faculdades Cataratas http://www.udc.edu.br/

União Educacional de Brasilia http://www.uneb.com.br/

União Educacional de Cascavel http://www.univel.br/

União Educacional de Ensino Superior do Medio Tocantins http://www.unest.edu.br/

União Educacional do Norte http://www.uninorteac.com.br/

União Educacional do Planalto Central http://www.uniplac.br/

União Educacional do Vale do Aço UNIVAÇO http://www.univaco.com.br/

União Latino Americana de Tecnología http://ult.com.br/

União Metropolitana de Educação e Cultura http://www.unime.edu.br/

Uniararas Fundação Herminio Ometto * http://www.uniararas.br/

UniBrasil Faculdades Integradas do Brasil http://www.unibrasil.com.br/

UniBrasilia http://www.unibrasilia.edu.br/

Unibratec Ensino Superior e Técnico em informática http://www.unibratec.com.br/

UNIC Rondonópolis http://www.unic-roo.com.br/

UniCarioca http://www.unicarioca.edu.br/

UNICE Ensino Superior http://www.unice.br/

Unicentro Faculdade de Educação de Jaru http://www.unicentroro.edu.br/

UNICESP * http://www.unicesp.edu.br/

Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana http://www.unef.edu.br/

Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão http://www.unisulma.edu.br/

Unidade de Ensino Superior Dom Bosco http://www.undb.com.br/

Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu http://www.uniguacu.edu.br/

UNIESP Faculdade de Taquaritinga (Faculdade Santa Giulia) http://www.uniesptq.edu.br/

UNIESSA td> http://www.uniessa.com.br/

UNIEST Faculdade de Cariacica http://www.uniest.com.br/

UNIFAI Centro Universitario Assunção http://www.unifai.edu.br/

Unilasalle Centro Universitário La Salle http://www.unilasalle.edu.br/

Uninorte Faculdade Norte Paranaense http://www.uninorte.edu.br/

UNISEP União das Instituições de Serviços, Ensino e Pesquisa http://www.unisep.edu.br/

Unisulbahia Faculdades Integradas http://www.unisulbahia.edu.br/

Uniuol Faculdades http://www.uniuol.com.br/

Univag Centro Universitario http://www.univag.com.br/

Univercidade http://www.univercidade.edu/

Universidade Aberta do Brasil http://uab.capes.gov.br/

Universidade Anhanguera para o Desenvolvimento do Estado e da Regiao do Pantanal http://www.uniderp.br/

Universidade Anhembi Morumbi http://portal.anhembi.br/

Universidade Bandeirante de São Paulo * http://www.uniban.br/

Universidade Braz Cubas de Mogi das Cruzes http://www.brazcubas.br/

Universidade Camilo Castelo Branco http://www.unicastelo.br/

Universidade Candido Mendes * http://www.ucam.edu.br/

Universidade Candido Mendes Campos http://www.ucam-campos.br/

Universidade Castelo Branco http://www.castelobranco.br/

Universidade Católica de Brasilia http://www.ucb.br/

Universidade Católica de Pelotas http://www.ucpel.tche.br/

Universidade Católica de Pernambuco http://www.unicap.br/

Universidade Católica de Petrópolis http://www.ucp.br/

Universidade Católica de Salvador http://www.ucsal.br/

Universidade Católica de Santos http://www.unisantos.br/

Universidade Católica Dom Bosco * http://www.ucdb.br/

Universidade Cidade de São Paulo * http://www.cidadesp.edu.br/

Universidade Comunitaria da Região de Chapecó http://www.unochapeco.edu.br/

Universidade Cruzeiro do Sul http://www.cruzeirodosul.edu.br/

Universidade da Amazonia http://www.unama.br/

Universidade da Região da Campanha http://www.urcamp.edu.br/

Universidade da Região de Joinville http://www.univille.edu.br/

Universidade de Brasília http://www.unb.br/

Universidade de Caxias do Sul http://www.ucs.br/

Universidade de Contestado http://www.unc.br/

Universidade de Cruz Alta http://www.unicruz.edu.br/

Universidadé de Cuibá http://www.unic.br/

Universidade de Fortaleza http://www.unifor.br/

Universidade de Franca http://www.unifran.br/

Universidade de Itauna http://www.uit.edu.br/

Universidade de Marilia http://www.unimar.br/

Universidade de Passo Fundo http://www.upf.br/

Universidade de Pernambuco http://www.upe.br/

Universidade de Pernambuco Faculdade de Ciencias Médicas http://www.fcmupe.com.br/

Universidade de Ribeirao Preto http://www.unaerp.br/

Universidade de Rio Verde http://www.fesurv.br/

Universidade de Santa Cruz do Sul http://www.unisc.br/

Universidade de Santo Amaro http://www.unisa.br/

Universidade de São Paulo * http://www.usp.br/

Universidade de Sorocaba http://www.uniso.br/

Universidade de Taubaté http://www.unitau.br/

Universidade de Uberaba http://www.uniube.br/

Universidade do Estado da Bahia http://www.uneb.br/

Universidade do Estado de Mato Grosso http://www.unemat.br/

Universidade do Estado de Minas Gerais http://www.uemg.br/

Universidade do Estado de Santa Catarina http://www.udesc.br/

Universidade do Estado do Amazonas http://www.uea.edu.br/

Universidade do Estado do Pará http://www.uepa.br/

Universidade do Estado do Rio de Janeiro http://www.uerj.br/

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte http://www.uern.br/

Universidade do Extremo Sul Catarinense http://www.unesc.net/

Universidade do Grande Abc http://www.uniabc.br/

Universidade do Grande Rio http://www.unigranrio.br/

Universidade do Mogi Das Cruzes http://www.umc.br/

Universidade do Oeste de Santa Catarina http://www.unoesc.edu.br/

Universidade do Oeste Paulista http://www.unoeste.br/

Universidade do Planalto Catarinense http://www.uniplac.rct-sc.br/

Universidade do Sagrado Coração http://www.usc.br/

Universidade do Sul de Santa Catarina http://www.unisul.br/

Universidade do Vale do Itajaí http://www.univali.br/

Universidade do Vale do Paraíba http://www.univap.br/

Universidade do Vale do Rio Dos Sinos http://www.unisinos.br/

Universidade do Vale do Sapucai http://www.univas.edu.br/

Universidade Estácio de Sá http://www.estacio.br/

Universidade Estadual da Paraíba http://www.uepb.edu.br/

Universidade Estadual de Alagoas http://www.uneal.edu.br/

Universidade Estadual de Campinas * http://www.unicamp.br/

Universidade Estadual de Ciencias da Saúde de Alagoas http://www.uncisal.edu.br/

Universidade Estadual de Feira de Santana http://www.uefs.br/

Universidade Estadual de Goiás http://www.ueg.br/

Universidade Estadual de Londrina http://www.uel.br/

Universidade Estadual de Maringá http://www.uem.br/

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul http://www.uems.br/

Universidade Estadual de Montes Claros http://www.unimontes.br/

Universidade Estadual de Ponta Grossa http://www.uepg.br/

Universidade Estadual de Roraima http://www.uerr.edu.br/

Universidade Estadual de Santa Cruz http://www.uesc.br/

Universidade Estadual do Ceará http://www.uece.br/

Universidade Estadual do Centro Oeste http://www.unicentro.br/

Universidade Estadual do Maranhão http://www.uema.br/

Universidade Estadual do Norte do Paraná http://www.uenp.edu.br/

Universidade Estadual do Norte do Paraná Campus de Cornelio Procopio http://www.faficp.br/

Universidade Estadual do Norte do Paraná Campus Luiz Meneghel http://www.falm.edu.br/

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro http://www.uenf.br/

Universidade Estadual do Oeste do Paraná http://www.unioeste.br/

Universidade Estadual do Piauí http://www.uespi.br/

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul http://www.uergs.edu.br/

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia http://www.uesb.br/

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho http://www.unesp.br/

Universidade Estadual Vale do Acaraú http://www.uvanet.br/

Universidade Federal da Bahia http://www.portal.ufba.br/

Universidade Federal da Grande Dourados http://www.ufgd.edu.br/

Universidade Federal da Paraíba http://www.ufpb.br/

Universidade Federal de Alagoas http://www.ufal.edu.br/

Universidade Federal de Alfenas http://www.unifal-mg.edu.br/

Universidade Federal de Amazonas http://www.ufam.edu.br/

Universidade Federal de Campina Grande http://www.ufcg.edu.br/

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre http://www.ufcspa.edu.br/

Universidade Federal de Goiás http://www.ufg.br/

Universidade Federal de Itajubá http://www.unifei.edu.br/

Universidade Federal de Juiz de Fora http://www.ufjf.br/

Universidade Federal de Lavras http://www.ufla.br/

Universidade Federal de Mato Grosso http://www.ufmt.br/

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul http://www.ufms.br/

Universidade Federal de Minas Gerais http://www.ufmg.br/

Universidade Federal de Ouro Preto http://www.ufop.br/

Universidade Federal de Pelotas * http://www.ufpel.edu.br/

Universidade Federal de Pernambuco http://www.ufpe.br/

Universidade Federal de Rondônia http://www.unir.br/

Universidade Federal de Roraima http://www.ufrr.br/

Universidade Federal de Santa Catarina http://www.ufsc.br/

Universidade Federal de Santa Maria http://www.ufsm.br/

Universidade Federal de São Carlos http://www.ufscar.br/

Universidade Federal de São Joao del Rei http://www.ufsj.edu.br/

Universidade Federal de São Paulo http://www.unifesp.br/

Universidade Federal de Sergipe http://www.ufs.br/

Universidade Federal de Uberlândia http://www.ufu.br/

Universidade Federal de Viçosa http://www.ufv.br/

Universidade Federal do ABC http://www.ufabc.edu.br/

Universidade Federal do Acre http://www.ufac.br/

Universidade Federal do Amapa http://www.unifap.br/

Universidade Federal do Ceara http://www.ufc.br/

Universidade Federal do Espírito Santo http://www.ufes.br/

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro http://www.unirio.br/

Universidade Federal do Maranhão http://www.ufma.br/

Universidade Federal do Pampa http://www.unipampa.edu.br/

Universidade Federal do Pará http://www.ufpa.br/

Universidade Federal do Paraná http://www.ufpr.br/

Universidade Federal do Piauí http://www.ufpi.br/

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia http://www.ufrb.edu.br/td>

Universidade Federal do Rio de Janeiro http://www.ufrj.br/

Universidade Federal do Rio Grande http://www.furg.br/

Universidade Federal do Rio Grande do Norte http://www.ufrn.br/

Universidade Federal do Rio Grande do Sul http://www.ufrgs.br/

Universidade Federal do Tocantins http://www.site.uft.edu.br/

Universidade Federal do Triangulo Mineiro http://www.uftm.edu.br/

Universidade Federal do Vale do São Francisco http://www.univasf.edu.br/

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri http://www.ufvjm.edu.br/

Universidade Federal Fluminense http://www.uff.br/

Universidade Federal Rural da Amazônia http://www.ufra.edu.br/

Universidade Federal Rural de Pernambuco http://www.ufrpe.br/

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro http://www.ufrrj.br/

Universidade Federal Rural do Semi-Árido http://www.ufersa.edu.br/

Universidade Feevale http://www.feevale.br/

Universidade FUMEC http://www.fumec.br/

Universidade Gama Filho http://www.ugf.br/

Universidade Guarulhos http://www.ung.br/

Universidade Ibirapuera http://www.ibirapuera.br/

Universidade Iguaçu http://www.unig.br/

Universidade José do Rosário Vellano Alfenas http://www.unifenas.br/

Universidade Luterana do Brasil http://www.ulbra.br/

Universidade Metodista de Piracicaba http://www.unimep.br/

Universidade Metodista de São Paulo http://www.metodista.br/

Universidade Metropolitana de Santos http://www.unimes.br/

Universidade Municipal de São Caetano do Sul http://www.uscs.edu.br/

Universidade Norte do Paraná http://www.unopar.br/

Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí * http://www.unidavi.edu.br/

Universidade Paranaense http://www.unipar.br/

Universidade Paulista http://www.unip.br/

Universidade Positivo http://www.up.com.br/

Universidade Potiguar http://www.unp.br/

Universidade Presbiteriana Mackenzie http://www.mackenzie.br/

Universidade Presidente Antonio Carlos http://www.unipac.br/

Universidade Regional de Blumenau http://www.furb.br/

Universidade Regional do Cariri http://www.urca.br/

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missoes http://www.uri.br/

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missoes Santiago http://portal.urisantiago.br/

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missoes Santo Ângelo http://www.urisan.tche.br/

Universidade Regional UNIJUI http://www.unijui.edu.br/

Universidade Salvador http://www.unifacs.br/

Universidade Santa Cecilia http://www.unisanta.br/

Universidade Santa Úrsula http://www.usu.br/

Universidade São Francisco * http://www.saofrancisco.edu.br/

Universidade São Judas Tadeu http://www.usjt.br/

Universidade São Marcos http://www.smarcos.br/

Universidade Severino Sombra http://www.uss.br/

Universidade Tecnológica Federal do Paraná http://www.utfpr.edu.br/

Universidade Tiradentes http://www.unit.br/

Universidade Tuiuti do Paraná http://www.utp.br/

Universidade Vale do Rio Doce http://www.univale.br/

Universidade Vale do Rio Verde http://www.unincor.br/

Universidade Veiga de Almeida http://www.uva.br/

Universidade Virtual Publica do Brasil http://www.unirede.br/

UNIVERSO Universidade Salgado de Oliveira http://www.universo.edu.br/

Univiçosa Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde http://www.univicosa.com.br/

Univila Faculdade de Vila Velha http://www.univila.br/

Univix Faculdade Brasileira http://www.univix.br/

Veris Faculdades (Faculdade IBTA) http://www.veris.com.br/